Pivara BiP

Izvođenje radova na adaptaciji vile Đorđa Vajferta 500,00m2
Vila je zaštićena zakonom, te se iz tog razloga nisu menjali niti izvodili radovi na njenim originalnim delovima kao što su stepenice od masivnog drveta, pregradni zidovi od masivnog drveta, sva stolarija u smislu prozora i vrata.
Izvođenje radova na sanaciji ravnih krovova proizvodnih objekata hidroizolacionom membranom ico pal 2500,00m2
Lokacija: Beograd