JP Peu Rembas

Investitor: JP PEU REMBAS
Izvođenje radova na sanaciji krova prozivnice.
Radovi su izvedeni u sistemu drvene krovne rešetke sa pokrivačem od krovnih panela cc 270,00 m2
Lokacija: Resavica