Jela Jagodina

Izvođenje armirano - betonskih radova na objektu „JELA JAGODINA“
Lokacija: Kablovska bb , Jagodina
Površina objekta cc 15.000,00m²
INVSTITOR: „JELA JAGODINA“