Industrijski objekat “VIBAC” Jagodina

Izgradnja upravne zgrade objekta italijanske kompanije za proizvodnju traka i papira.
Površina objekta: 2500,00m²
Lokacija: Industrijska zona u Jagodini