Industrijski objekat “ANDREA CONFEZIONI”

Izgradnja magacina za sirovine i izvodjenje zanatskih radova u okviru fabrike.
Površina objekta: 1.500,00m²
Lokacija: Industrijska zona u Jagodini