Industrijski kompleks “HOLCIM SRBIJA”

Izvodjenje gradjevinskih radova u okviru kompleksa
Lokacija: Popovac kod Paraćina